พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวัก ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวัก ซึ่งตรงกับวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ.2565