พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ ๓ แห่งสหราชอาณาจักร ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2566