พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2565