พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย กรณีเกิดเหตุสะพานคนเดิน ข้ามแม่น้ำมักชู เมืองมอร์บิ รัฐคุชราต สาธารณรัฐอินเดีย ถล่ม เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2565