พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย กรณีเกิดเหตุอุทกภัยในหลายพื้นที่ ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐอินเดีย ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2566