พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอล ในโอกาสวันเอกราชของรัฐอิสราเอล ซึ่งตรงกับวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565