พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ในโอกาสวันครบรอบชัยชนะการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566