พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซอร์เบีย กรณีเกิดเหตุกราดยิง ในกรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย เมื่อวันที่ ๓ และ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2566