พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซอร์เบีย ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเซอร์เบีย ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567