พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาล กรณีเกิดเหตุการณ์เครื่องบินของสายการบินเยติ (Yeti Airlines) ประสบอุบัติเหตุตกที่เมืองโพคารา (Pokhara) เนปาล เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566