พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาล ในโอกาสวันชาติของเนปาล ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565