พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาล ในโอกาสวันชาติของเนปาล ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖

วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2566