พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรู ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรู ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2566