พระราชสาส์น แสดงความยินดีไปยัง นายทองลุน สีสุลิด ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานประเทศ แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคนใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564