พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยัง เชค นาวาฟ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาฮ์ (His Highness Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah) เจ้าผู้ครองรัฐคูเวตพระองค์ใหม่ ในการที่ เชค เศาะบาฮ์ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาฮ์ (His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah)  เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2563

พระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยัง เชค นาวาฟ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาฮ์ (His Highness Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah) เจ้าผู้ครองรัฐคูเวตพระองค์ใหม่ ในการที่ เชค เศาะบาฮ์ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาฮ์ (His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah)  เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓