พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ กรณีเกิดอุทกภัยร้ายแรงในมณฑลควาซูลู-นาตาล สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ.2565