พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชีย ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชีย ซึ่งตรงกับวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2565