พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชีย ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชีย ซึ่งตรงกับวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2566