พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสุลต่านแห่งโอมาน ในโอกาสวันชาติของรัฐสุลต่านโอมาน ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2565