พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐไซปรัส ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐไซปรัส ซึ่งตรงกับวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2566