พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2566