พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรณีเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลัน และดินถล่มในจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกและจังหวัดนูซาเติงการาตะวันตกซึ่งเป็นจังหวัดทางใต้ของเกาะชวา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔

วันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ.2564

พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรณีเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลัน
และดินถล่มในจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกและจังหวัดนูซาเติงการาตะวันตกซึ่งเป็นจังหวัดทางใต้
ของเกาะชวา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔