พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นางวีโยซา ออสมานี-ซาดรีอู (Mrs. Vjosa Osmani-Sadriu) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคอซอวอ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔

วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2564

พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นางวีโยซา ออสมานี-ซาดรีอู (Mrs. Vjosa Osmani-Sadriu) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคอซอวอ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔