พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐ อิสลามมอริเตเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563