พระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคลไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ ในโอกาสวันชาติของรัฐกาตาร์ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2563