พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกานา ในการที่ นายเจร์รี จอห์น รอว์ลิงส์ (Mr. Jerry John Rawlings) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกานา ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563