สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 26 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม พุทธศักราช 2561