พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565