สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566