พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ก ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564