สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดําเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ ๒๔ ถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2566

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดําเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ ๒๔ ถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน
พุทธศักราช ๒๕๖๖