สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ ๑๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ.2567