สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๗ ถึงวันที่ ๑๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๗

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2567