สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระประชวร ฉบับที่ ๔

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564