สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดการแสดงดนตรี เพื่อพระราชทาน ความสุขให้ประชาชน

          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดการแสดงดนตรี เพื่อพระราชทานความสุขให้ประชาชน ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2561

          เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้พระลานพระราชวังดุสิต จัดการแสดงดนตรีเพื่อพระราชทานความสุขให้แก่ประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ในชื่อ “จากดวงใจไทยทั่วหล้า” บรรเลงโดยวงดุริยางค์ทหารบก วงดุริยางค์ทหารเรือ วงดุริยางค์ทหารอากาศวงดุริยางค์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และวงดนตรีเฉลิมราชย์

News and ActivitiesOther