เชิญถุงพระราชทานเครื่องนอน เครื่องครัว ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยบริเวณชุมชนสิงห์ครูอุทิศ

          เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลเอก กัมปนา รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องนอน เครื่องครัว ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยบริเวณชุมชนสิงห์ครูอุทิศ หมู่ที่ 5 ซอยประชาอุทิศ 84 ณ ศาลาการเปรียญวัดทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากเหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 และเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป 

          ในโอกาสนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับประชาชน ให้ได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

515829
DSC_0175

News and ActivitiesOther