สำนักพระราชวัง ดำเนินการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เชิงรุกให้กับแรงงานไทย และแรงงานต่างด้าว ด้วยรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทาน

     เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 สำนักพระราชวัง ดำเนินการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เชิงรุกให้กับแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ด้วยรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทาน ในเขตพระราชฐานต่างๆ จำนวน 10 พื้นที่ โดยมีผู้เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 2,839 ราย

News and ActivitiesOther

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Read more