พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องนอนเครื่องครัว ไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ในชุมชนตลาดใหม่ดอนเมือง ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในชุมชนตลาดใหม่ดอนเมือง ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องนอนเครื่องครัว ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย
    วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 15.40 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องนอนเครื่องครัว ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในชุมชนตลาดใหม่ดอนเมือง ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

    ทั้งนี้ เกิดเหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 21.34 น. ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้เก่าปลูกติดกัน ประกอบกับทางเข้า-ออกคับแคบรถดัเพลิงเข้าไม่สะดวก ทำให้เป็นอุปสรรคในการดับเพลิงและขณะเกิดเหตุมีลมกระโชกแรง จึงทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว โดยเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงในพื้นที่ และจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ระดมช่วยกันดับเพลิงและเพลิงสงบลง เมื่อเวลาประมาณ 22.25 น. บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 45 หลังคาเรือน มีผู้บาดเจ็บ 6 ราย ทั้งนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนได้เร่งให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วยแล้ว

    ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
    ในการนี้ องคมนตรีลงพื้นที่ดูสถานที่เกิดเหตุ กับให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การช่วยเหลือ ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจกับราษฎรที่ประสบอัคคีภัย เพื่อให้มีขวัญกำลังใจในการดำรงชีพต่อไปด้วย

News and ActivitiesOther