พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ ปราสาทพระเทพบิดร พระบรมมหาราชวัง

     วันที่ 23 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ ปราสาทพระเทพบิดร พระบรมมหาราชวัง เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563
    ตั้งแต่เช้า ประชาชนได้มาเข้าแถวรอเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ ปราสาทพระเทพบิดร พระบรมมหาราชวัง เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2563 อย่างเนื่องแน่นตลอดทั้งวัน โดยที่สำนักพระราชวังได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ในการขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัยและผ่านจุดคัดกรองบริเวณประตูวิเศษไชยศรี สำหรับในช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 14.00 -17.00 น. ประชาชนจะเข้าและออกทางประตูสวัสดิโสภา โดยมีการเข้าแถวกันอย่างเป็นระเบียบโดยเว้นระยะห่าง ในการเข้าออกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ฯ เป็นอย่างดี

     ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่มแก่ประชาชนที่เข้ามากราบถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดร ตลอดจนผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตน ศาสดาราม ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ ปราสาทพระเทพบิดร พระบรมมหาราชวัง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ ปราสาทพระเทพบิดร พระบรมมหาราชวัง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ ปราสาทพระเทพบิดร พระบรมมหาราชวัง

News and ActivitiesOther