“พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน” ผลงานหัตถศิลป์จากฝีมือช่างสถาบันสิริกิติ์ ลูกหลานชาวนา ชาวไร่ไทย สืบสานพระราชปณิธานในการช่วยเหลือราษฎรให้มีรายได้เสริม รักษา ต่อยอด งานอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน

Play Video

News and ActivitiesOther