พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลฎีกา เขตพระนคร

     วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 17.27 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลฎีกา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
     “อาคารศาลฎีกา” นี้เป็นอาคารที่ก่อสร้างใหม่บนที่ดินของศาลฎีกาหลังเดิม เนื่องจากชํารุดทรุดโทรมเกินกว่าที่จะบูรณะซ่อมแซมและใช้งาน ประกอบกับมีจํานวนคดีเข้าสู่การพิจารณาเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ต้องเพิ่มจํานวนบุคลากรให้เพียงพอต่อปริมาณคดี พร้อมกับขยายพื้นที่ใช้สอย เริ่มก่อสร้างปี 2555 แล้วเสร็จปี 2562 เป็นอาคารสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ ขนาด 5 ชั้น ประกอบด้วย ห้องพิจารณาขนาดใหญ่ 1 ห้อง ขนาดกลาง 2 ห้อง ขนาดเล็ก 2 ห้อง และห้องทํางานผู้พิพากษา 225 ห้อง ศาลฎีกาได้เข้าทําการในอาคารหลังนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ครุย แล้วเสด็จเข้าห้องประชุมใหญ่ศาลฎีกา
     ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมชั้นผู้ใหญ่ในการปฏิบัติหน้าที่

     แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณด้านหน้าอาคารศาลยุติธรรม ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

     ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอยู่เป็นจำนวนมาก ทรงโบกพระหัตถ์และแย้มพระสรวล ทั้งยังมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างไม่ทรงถือพระองค์ ซึ่งตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านจากบริเวณประตูด้านหน้าอาคารศาลยุติธรรมไปจนถึงอุทกทาน (พระแม่ธรณีบีบมวยผม) ราษฎรต่างพร้อมใจเปล่งเสียงถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” อย่างต่อเนื่อง ด้วยความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด

News and ActivitiesOther