พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินปิดทำการเดือนมกราคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ด้วยพิพิธภัณฑ์ฯ เล็งเห็นความปลอดภัยของผู้เข้าชม และเจ้าหน้าที่

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินปิดทำการเดือนมกราคม2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ด้วยพิพิธภัณฑ์ฯ เล็งเห็นความปลอดภัยของผู้เข้าชม และเจ้าหน้าที่

News and ActivitiesOther