น้ำพระราชหฤทัยดุจสายธารา ปกป้องปวงประชาจากภัยโควิด ๑๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทาน "รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ" ต้นแบบ

News and ActivitiesOther