ชาวจังหวัดปทุมธานี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

    เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ชาวปทุมธานี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกที่ ๒ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อนำไปจัดปรุงอาหารพระราชทานแก่บุคคลทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ออกตรวจและประชาชนกลุ่มกักตัว โดยจัดทำมื้อละ ๗๐๐ กล่อง วันละ ๓ มื้อ ซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน นับตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและควบคุมโรค (Quarantine) บริเวณลานเอนกประสงค์ข้างห้างโลตัส สาขารังสิต (ตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ครังสิต) ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ชาวจังหวัดปทุมธานี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ชาวจังหวัดปทุมธานี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

News and ActivitiesOther

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Read more