พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานอาหารให้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ และเจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

     เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีรับมอบอาหารพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วย นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นายวิเชียร พัชรธรรมพันธุ์ อัยการจังหวัดปทุมธานี ณ สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอาหารให้แก่ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และฝ่ายพลเรือน และเจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ด้วยทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อีกทั้งทรงตระหนักถึงความสำคัญของสุขอนามัยพื้นฐานและการโภชนาการ โดยพระราชทาน วันละ ๓ มื้อ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ บุคลากรทางการแพทย์ ชมรมร้านอาหารจังหวัดปทุมธานี และพสกนิกรจังหวัดปทุมธานี ทุกหมู่เหล่า รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างที่หาที่สุดมิได้ ซึ่งชมรมร้านอาหารในจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมสนองงานในพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ด้วย

News and ActivitiesOther