พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานออกทำการตรวจคัดกรองประชาชนในพื้นที่เสี่ยงย่านตลาดบางแค ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

      สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ซึ่งได้มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อบริเวณตลาดในพื้นที่เขตบางแค ประชาชนที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่บริเวณตลาดสิริเศรษฐนนท์ (แสงฟ้าเก่า) ตลาดศูนย์การค้าบางแค ตลาดกิตติ ตลาดภาสม ตลาดใหม่บางแค และตลาดวันเดอร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ก.พ. – ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๔ เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-๑๙
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้กรุงเทพมหานครนำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน จำนวน ๔ คัน ออกตรวจคัดกรองและเก็บตัวอย่างด้วยวิธีการตรวจค้นหาเชื้อทางโพรงจมูก (SWAB) ให้กับประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยงสูงข้างต้น ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ บริเวณสวนสาธารณะข้างเดอะ มอลล์บางแค โปรดนำบัตรประชาชนมาด้วย ทั้งนี้ หากมีประชาชนประสงค์เข้ารับการตรวจเป็นจำนวนมาก ก็จะพิจารณาขยายเวลาในการให้บริการตรวจหาเชื้อเพิ่มเติมต่อไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานออกทำการตรวจคัดกรองประชาชนในพื้นที่เสี่ยงย่านตลาดบางแค ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานออกทำการตรวจคัดกรองประชาชนในพื้นที่เสี่ยงย่านตลาดบางแค ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป

News and ActivitiesOther