พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ พร้อมระบบ Ai แก่เรือนจำกลางเชียงใหม่

     เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ พร้อมระบบ Ai แก่เรือนจำกลางเชียงใหม่ ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมี นายสุรศักด์ เผื่อนคำ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการให้ความช่วยเหลือพสกนิกรทุกหมู่เหล่ารวมทั้งผู้ต้องขังให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงยังสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้เครื่องเอกซเรย์พระราชทาน จะได้นำไปตรวจรักษาแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ ฯ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในขณะนี้

News and ActivitiesOther