พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติมพระราชทานให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ที่แพร่กระจายมากขึ้นในขณะนี้ และส่งผลให้มีผู้ป่วยโรคโควิด 19 เพิ่มจำนวนมากขึ้น และบางคนมีอาการหนักซึ่งต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์พิเศษ

    เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้จัดพิธีรับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติมนี้ช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย สามารถรองรับและรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด 19 ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นและมีอาการหนักซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์พิเศษในการรักษาพยาบาล นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่เข้ารับการรักษาพยาบาลอย่างหาที่สุดมิได้
อุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ประกอบด้วย
  1. ชุดวัดและติดตามคลื่นสมองขณะให้ยาระงับความรู้สึกตัว จำนวน 8 ชุด
  2. ชุดศูนย์กลางเก็บบันทึกข้อมูลทางสรีรวิทยาของผู้ป่วยภาวะวิกฤต 1 ชุด
  3. เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด 2 เฟส จำนวน 4 เครื่อง
  4. เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน 4 เครื่อง
  5. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดค่าความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด จำนวน 15 เครื่อง
  6. รถเข็นฉีดยา จำนวน 2 คัน
  7. เครื่องให้ความอบอุ่นชนิดเป่าลมร้อน จำนวน 5 เครื่อง
  8. ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิพร้อมสัญญาณแจ้งเตือน
  9. เครื่องซัคชั่นไฟฟ้าแรงดูดต่ำ จำนวน 12 เครื่อง
  10. เครื่องติดตามระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกายอย่างต่อเนื่อง 1 เครื่อง

News and ActivitiesOther