พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดหาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่พระราชทานแก่โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด 19

      เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ที่โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กลับมาแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อนำไปจัดหาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่พระราชทาน แก่โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้รักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไวรัสโควิด 19 โดยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนพระราชทานที่ได้รับพระราชทานนี้ สามารถเคลื่อนย้ายไปใช้ในพื้นที่ต่างๆได้สะดวก ซึ่งทำให้การวินิจฉัยของแพทย์ถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำ ช่วยลดการอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะแพทย์ และผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยังความปลื้มปีติ แก่ผู้ป่วย แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้พระราชทานพระมหากรุณา

News and ActivitiesOther