สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดหาชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ พระราชทานแก่โรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารบก

     เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ พระราชทานชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ PAPR (Powered Air Purifying Respirator) จำนวน 54 ชุด เพื่อใช้ในห้องผ่าตัด สำหรับ 9 โรงพยาบาล ประกอบด้วยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลอานันทมหิดล โรงพยาบาลค่ายสุรนารี โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โรงพยาบาลค่ายกาวิละ และโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อปกป้องคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยจากการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่ต้องได้รับการผ่าตัด การตรวจหัตถการพิเศษและการคลอดให้มีความปลอดภัย โดยมี พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก พร้อมด้วยข้าราชการกรมแพทย์ทหารบก เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องประชุมดุสิต อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ยังความปลื้มปีติ แก่ผู้ป่วย แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

News and ActivitiesOther